Akcje i projekty w roku szkolnym 2018/2019


„Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”

Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom ogłosiła rok szkolny 2017/2018 Rokiem Wartości Moralnych!


W dzisiejszym świecie coraz więcej jest zdarzeń, które świadczą o głębokim kryzysie moralnym. Dlatego tak ważne jest, by młodzi ludzie rozumieli, czym są i czemu służą wartości.
Wartości moralne to wskazówki, które powodują zachowania korzystne zarówno dla tego, kto je praktykuje, jak i dla osób do których są skierowane. Są to zachowania, które nie krzywdzą innych. Wartości moralne kształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki międzyludzkie. Wartości moralne to drogowskazy do lepszego, harmonijnego życia. Cechą wartości moralnych jest to, że im szerzej je praktykujemy (im więcej ich dajemy innym), tym więcej do nas wraca, tym więcej ich wokół przybywa.
Od października do grudnia 2017 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
w Wysokiem jest realizowany program „Wychowanie przez czytanie – z książką
w świat wartości” skierowany do uczniów klasy VIa i VIb.
Celem tego programu jest promocja czytelnictwa i wartościowej literatury oraz wspieranie rozwoju moralnego młodzieży, a pomocą w tym będą bezpłatne pakiety złożone
z: książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” – do przeczytania
z uczniami, poradników „Z dzieckiem w świat wartości” i „Wychowanie przez czytanie” dla prowadzących program nauczycieli oraz ze scenariuszy zajęć na temat poszczególnych wartości moralnych, opracowanych przez Fundację.
Pod opieką nauczyciela bibliotekarza – p. Katarzyny Szkudnik uczniowie będą omawiać istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych, stworzą też krótkie filmiki prezentujące wybrane przez siebie wartości. Najciekawsze prezentacje udostępnimy na stronie internetowej Fundacji.
Dla młodzieży jest coś specjalnego - w świat wartości wprowadzi ich MIKSER, rapujący filozof i animator.

Udział w programie zakłada realizację przez jego Uczestników wszystkich etapów, na które składają się:
• zrealizowanie zajęć według co najmniej 3 dowolnie wybranych Scenariuszy,
• wykonanie i udostępnienie Organizatorowi artystycznej interpretacji wartości z każdego zrealizowanego Scenariusza (fotografie, plakaty itp.),
• wypełnienie on-line ankiety ewaluacyjnej/sprawozdania do dnia 15 grudnia br.
• wykonanie przez Uczniów pod nadzorem Nauczyciela prezentacji filmowej (długość nagrania do 2 minut) przedstawiającej jedną dowolnie wybraną wartość spośród wartości omawianych w Scenariuszach. Prezentację należy zamieścić na dowolnej platformie wideo (np. YouTube), a link do niej należy przesłać do 30 listopada br. na adres: wychowanieprzezczytanie@gmail.com
Program „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[pobierz] 0.4 MB regulamin-programu-wpc

„Wychowanie przez czytanie
– z książką w świat wartości”

 

Zakręcona akcja

NASZA PLACÓWKA bierze udział w akcji zbierania zakrętek dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

 

Zachęcamy do zbiórki zakrętek :).

[pobierz] 9.6 MB nie-warto-zycia-marnowac

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

[pobierz] 0.1 MB prace-konkursowe

,,NIE WARTO ŻYCIA MARNOWAĆ"

PRACE KONKURSOWE CZ. 1

 

[pobierz] 0.1 MB dlaczego-palimy

,,NIE WARTO ŻYCIA MARNOWAĆ"

PRACE KONKURSOWE CZ. 2

 

Program profilaktyczny
„NIE WARTO ŻYCIA MARNOWAĆ…”


Program adresowany jest do uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej, I-III Gimnazjum, II-III Liceum oraz rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem.

Organizatorzy:
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wysokie.
Czas trwania programu: III – IV 2017 r.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem

W bieżącym roku szkolnym szkolny program profilaktyczny będziemy realizować pod hasłem: „Nie warto życia marnować…”


Młody człowiek jest podatny na wpływ środowiska, w którym się znajduje. To często rówieśnicy proponują alkohol, papierosy, dopalacze czy też inne używki, które według nich nie szkodzą, a pozwalają lepiej funkcjonować. Coraz młodsi uczniowie swój czas poświęcają na nielimitowaną obecność w świecie wirtualnym. Nałogi jakie mogą towarzyszyć młodym ludziom, często są przyczyną ich upadku.


Niektórzy z wychowanków borykają się z problemem patologii rodzinnej w formie alkoholizmu i przemocy. Rodzina z problemem alkoholowym to taka, w której choćby jedno z rodziców nadużywa alkoholu i jest od niego uzależnione. W naszym społeczeństwie, istnieje pogląd, że alkoholizm to doraźny problem alkoholika. Zapomina się o jego rodzinie, która pełna jest specyficznych komplikacji i konfliktów.


Życie rodziny alkoholika przepełnione jest stresem, niepewnością, brakiem poczucia bezpieczeństwa, stosowaniem przemocy psychicznej i fizycznej. Rodzina z takim problemem nie czerpie radości z życia, skupia się na obronie przed zagrożeniami. Największe piętno odbija się na dzieciach. W odpowiedzi na takie niebezpieczeństwa w psychice dziecka powstają mechanizmy obronne: zamrożenie uczuć, poczucie osamotnienia, lęk przed odrzuceniem, projekcja, poczucie krzywdy. Młodzi ludzie poszukując ucieczki od rodzica alkoholika, często uciekają w niewłaściwe sobie towarzystwo albo szeroko rozumiane nałogi.

 

Cel główny:
Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia. Zapobieganie występowaniu niekorzystnych symptomów zagrażających prawidłowemu rozwojowi ucznia. Kształtowanie postaw i zachowań społecznie pożądanych poprzez zintegrowane działania nauczycieli, uczniów i rodziców.
Program ma na celu zapoznanie uczniów z pojęciem nałogi oraz ich rodzajami. Ma wskazać drogę do zbudowania porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych mających na celu zapobieganie uzależnieniom młodych ludzi.


Cele szczegółowe:
• kształtowanie umiejętności bycia asertywnym, unikania konfliktów, dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne,
• wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach oraz możliwościach uzyskania pomocy
• kształtowanie postawy, w której uczeń unika nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, zdrowo i higienicznie się odżywia,
• kształtowanie postawy świadomego i umiejętnego korzystania z Internetu
• kształtowanie umiejętności stosowania pozytywnych wzorców zachowań.


Spodziewane efekty realizacji celów i działań:

1. Nabycie wiedzy o nałogach i rodzajach uzależnień
2. Wolność od nałogów.
3. Podniesienie poziomu świadomego korzystania z Internetu i telewizji.


Sposoby realizacji programu:
• prelekcja dla rodziców,
• spektakl edukacyjno – profilaktyczny dla uczniów i rodziców Ostatni dzwonek,
• konkursy dla uczniów – literacki, plastyczny oraz na najciekawszą klasową gazetkę ścienną pod hasłem „Nałogi? Nie dziękuję!!!”


Wierzymy, że działania podjęte w ramach projektu przyniosą pozytywne efekty i osiągną zamierzone cele oraz będą miały wpływ na podniesie poziomu wiedzy i świadomości uczniów i ich rodziców.

 


 

Baterie zbieramy o środowisko dbamy

 

Współpracując z firmą RABE, kształtujemy świadomość proekologiczną młodego pokolenia poprzez aktywną edukację i czynny udział w zbiórce zużytych baterii i akumulatorów.

Kontynuujemy na terenie naszej szkoły zbiórkę zużytych baterii, 1 kg zużytych baterii = 1 pkt. Punkty przeliczamy na nagrody.

Szkoła może wzbogacić się o nowe książki i pomoce dydaktyczne. Warto więc wspierać tę akcję!!!

 

Czekamy na zużyte baterie.


 

 

Owoce w szkole

 

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W naszej szkole 77 uczniów klas I-III uczestniczy w wyżej wymienionym programie ARR,

 

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:


• świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
• świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
• soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.


Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego


 

Mleko w szkole

Celem programu "Szklanka mleka" jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci.

Za program odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego.


 

Żyj smacznie i zdrowo

 

Kolejna edycja programu marki WINIARY

 

Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany do młodzieży gimnazjalnej ma charakter społeczny. Inicjatywa ma na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, edukowanie w zakresie sztuki kulinarnej i zachęcenie do wspólnego spożywania posiłków. Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” nie ma charakteru komercyjnego – w jego ramach nie promuje się, ani nie zachęca do nabywania produktów żywnościowych.

Tegoroczna edycja programu otrzymała prestiżowe patronaty honorowe Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Uznanie tak cenionych instytucji utwierdza nas w przekonaniu, iż program przynosi rzeczywiste efekty i przyczynia się do wzrostu świadomości na temat właściwych zwyczajów żywieniowych wśród naszej młodzieży.


 

Nakrętki dla Hospicjum Małego Księcia

 

Tak, jak w ubiegłych latach, tak i w obecnym roku szkolnym włączamy się do akcji charytatywnej, polegającej na zbieraniu nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

 

Nakrętki mogą pochodzić z butelek po wodzie, napojach, lakierach, ketchupach, oleju, kartonów z mlekiem i sokami itp. Zebrane nakrętki Hospicjum przekazuje do firmy, która zajmuje się ich utylizacją, a za uzyskane pieniądze spełnia marzenia swoich podopiecznych.

Dotychczas za pieniądze z nakrętek udało się zorganizować dla podopiecznych hospicjum wyjazdy do Włoch (w tym do grobu Ojca Świętego w Rzymie), do Wiednia, Pragi, Paryża, do Gdyni, do Wrocławia, ferie wyjazdowe dla rodzeństwa podopiecznych oraz rodzeństwa w żałobie (Lublin, Warszawa), wyjazdy terapeutyczno-wakacyjne dla rodzin w żałobie (2 razy do roku) czy tygodniowe pobyty wakacyjne dla rodzin podopiecznych w Zakopanem, Międzyzdrojach oraz w Krynicy Morskiej.


Dnia 5 grudnia 2013 odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z Dyrektorem Hospicjum im. Małego Księcia, o. Filipem Buczyńskim.

O. Filip prezentował pracę w Hospicjum, mówił o podopiecznych, informował o potrzebach Hospicjum.