Kadra


 

 

 

Dyrektor – Andrzej Stańczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca dyrektora - Grażyna Deruś

 

 

 NAUCZYCIELE w roku szkolnym 2017/2018

 

Cywińska Edyta   - przyroda, biologia

ks. Cąkała Zbigniew - religia

Flis Barbara           - matematyka, chemia
Gmyz Anna            - edukacja przedszkolna
Kalińska Maria       - język polski

 

 

Korkosz Urszula                  -  matematyka
Kowalczyk Renata               - edukacja przedszkolna
Król Elżbieta                         - język polski
Krzysiak Małgorzata             - edukacja wczesnoszkolna
Łazur Krzysztof                     - geografia, historia, wos
Misztal – Trzcińska Anna     - język polski
Oszust   Katarzyna               - język angielski
Oszust Jarosław                    - wychowanie fizyczne, informatyka
Panek Grażyna                      - przyroda, zajęcia rewalidacyjne, WDŻwR
Puchała Monika                      - historia, wos

Pulikowska Ewa                      - biblioteka, technika

 

 

 

Radomska Anna                         - matematyka, fizyka
Stefaniak Barbara                    - edukacja wczesnoszolna, technika
Szkudnik Katarzyna                 -
świetlica

Szaganiec-Fudala Irena          - wychowanie przedszkolne
Szoździński Marcin                   -
wychowanie fizyczne
Trzciński Marek                        -
muzyka, plastyka
Winiarczyk Monika                   -
język niemiecki
Werpuczyński Aleksander       - język angielski

 Wysocka Agata                        - wychowanie przedszkolne

Samborska Aneta                     - pedagog, doradztwo zawodowe