Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Egzamin Gimnazjalny

10 kwietnia 2019r.  przedmioty humanistyczne, język polski
11 kwietnia 2019r. przedmioty przyrodnicze, matematyka
12 kwietnia 2019r. język obcy

Egzamin Ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 r. - język polski
16 kwietnia 2019 r. - matematyka
17 kwietnia 2019 r. - język obcy

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

23 czerwca–31 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z §5 pkt.1. Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku (Dz.U. 186.poz. 1245 z 2010r) w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor ZS w Wysokie ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa