Rekrutacja


Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem informuje, że wszystkie osoby, które złożyły wniosek do Liceum Ogólnokształcącego, w wyniku rekrutacji zostały zakwalifikowane do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem na rok szkolny 2019/2020.

[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-dziecka-do-pierwszej-klasy

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

rok szkolny 2019/2020

( dotyczy dzieci z obwodu Zespołu Szkół)

 

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-do-klasy-pierwszej-szkoly-pod2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

rok szkolny 2019/2020

(dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)

 

[pobierz] 0.1 MB wniosek-do-przedszkola-

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

rok szkolny 2019/2020

[pobierz] 0.1 MB deklaracja-

Dotyczy dzieci, które w roku szkolnym  2018/2019 uczęszczają do oddziału przedszkolnego i których rodzice/opiekunowie zgłoszą wolę kontynuacji realizacji wychowania przedszkonego w Przedszkolu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem w roku szkolnym 2019/2020.